o9.png

SoftLi.cz

Děláme MES dostupnější

Máme 15 let zkušeností s vývojem výrobních informačních systémů a za sebou stovky úspěšných implementací ve výrobních podnicích všeho druhu. Víme, jaké problémy výrobní podniky trápí, kde jsou úzká místa jejich produkce a jaké mají potřeby - od shopflooru po top management.

Zároveň jsme se naučili, kde jsou nejslabší místa systémů MES. Největšími bolestmi jsou zpravidla dlouhá doba implementace, vysoké nároky na lidské i finanční zdroje, nákladný provoz, těžkopádnost při každé změně, atd.

V SoftLi jsme využili dlouholetých zkušeností a vyvinuli systém, který přináší plné funkcionality MES, ale jeho implementace je rychlá, nastavení snadné, ovládání intuitivní a údržba levná.

Výrobní informační systémy jsou základem digitalizace každé výroby a naším cílem je ulehčit tento první krok na cestě k moderní výrobě všem výrobním podnikům, bez ohledu na velikost podniku, typ výroby, dostupný budget nebo připravenost IT infrastruktury.